Smaker fra øyriket

Bli kjent med alle smakene som oppstår på Hitra og Frøya. Flere av produktene er inspirert og preget av regionens geografi, topografi og flora, og de gode klimatiske forholdene som spesielt Golfstrømmen bidrar til.  

Smaker fra Øyriket består av: Hitra Gårdsmat, Helgebostad Hagebruk, Dolmøy Seafood, Garnviks Røkeri, Hurran Spiseri, Bryggeriet Frøya og DalPro Gårdsmat. Nettverket opererer i en region med korte avstander mellom produsenter og hvor det er lett å møtes for produktutvikling og meningsutveksling- lett å møtes.

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Mandag

  01.01.2017

  31.12.2017

  08:00

  15:00

  ---
  Tirsdag

  01.01.2017

  31.12.2017

  08:00

  15:00

  ---
  Onsdag

  01.01.2017

  31.12.2017

  08:00

  15:00

  ---
  Torsdag

  01.01.2017

  31.12.2017

  08:00

  15:00

  ---
  Fredag

  01.01.2017

  31.12.2017

  08:00

  15:00

  ---
  Mandag

  01.01.2018

  31.12.2018

  08:00

  15:00

  ---
  Tirsdag

  01.01.2018

  31.12.2018

  08:00

  15:00

  ---
  Onsdag

  01.01.2018

  31.12.2018

  08:00

  15:00

  ---
  Torsdag

  01.01.2018

  31.12.2018

  08:00

  15:00

  ---
  Fredag

  01.01.2018

  31.12.2018

  08:00

  15:00

  ---
  Mandag

  01.01.2019

  31.12.2019

  08:00

  15:00

  ---
  Tirsdag

  01.01.2019

  31.12.2019

  08:00

  15:00

  ---
  Onsdag

  01.01.2019

  31.12.2019

  08:00

  15:00

  ---
  Torsdag

  01.01.2019

  31.12.2019

  08:00

  15:00

  ---
  Fredag

  01.01.2019

  31.12.2019

  08:00

  15:00

  ---
  Mandag

  01.01.2020

  31.12.2020

  08:00

  15:00

  ---
  Tirsdag

  01.01.2020

  31.12.2020

  08:00

  15:00

  ---
  Onsdag

  01.01.2020

  31.12.2020

  08:00

  15:00

  ---
  Torsdag

  01.01.2020

  31.12.2020

  08:00

  15:00

  ---
  Fredag

  01.01.2020

  31.12.2020

  08:00

  15:00

  ---
  Mandag

  01.01.2021

  31.12.2021

  08:00

  15:00

  ---
  Tirsdag

  01.01.2021

  31.12.2021

  08:00

  15:00

  ---
  Onsdag

  01.01.2021

  31.12.2021

  08:00

  15:00

  ---
  Torsdag

  01.01.2021

  31.12.2021

  08:00

  15:00

  ---
  Fredag

  01.01.2021

  31.12.2021

  08:00

  15:00

  ---
  Mandag

  01.01.2022

  31.12.2022

  08:00

  15:00

  ---
  Tirsdag

  01.01.2022

  31.12.2022

  08:00

  15:00

  ---
  Onsdag

  01.01.2022

  31.12.2022

  08:00

  15:00

  ---
  Torsdag

  01.01.2022

  31.12.2022

  08:00

  15:00

  ---
  Fredag

  01.01.2022

  31.12.2022

  08:00

  15:00

  ---
  Mandag

  01.01.2023

  31.12.2023

  08:00

  15:00

  ---
  Tirsdag

  01.01.2023

  31.12.2023

  08:00

  15:00

  ---
  Onsdag

  01.01.2023

  31.12.2023

  08:00

  15:00

  ---
  Torsdag

  01.01.2023

  31.12.2023

  08:00

  15:00

  ---
  Fredag

  01.01.2023

  31.12.2023

  08:00

  15:00

  ---
  Mandag

  01.01.2024

  31.12.2024

  08:00

  15:00

  ---
  Tirsdag

  01.01.2024

  31.12.2024

  08:00

  15:00

  ---
  Onsdag

  01.01.2024

  31.12.2024

  08:00

  15:00

  ---
  Torsdag

  01.01.2024

  31.12.2024

  08:00

  15:00

  ---
  Fredag

  01.01.2024

  31.12.2024

  08:00

  15:00

  ---
 • Klassifisering
  • European Region of Gastronomy