© Eggensetra

Seterbygda Snåsa

Snåsa's setrer inviterer deg til minnerike opplevelser i Snåsa's fjellverden!

I Snåsa er mellom 10-15 setrer åpen hver sommer. De første setrene åpner i begynnelsen av juni, og de siste stenger ikke før i slutten av august. Her beiter kyrne rent, friskt  og urterikt fjellgress som gir melka og seterproduktene særegne kvaliteter.  Gjennom hele sommeren er det mulig å oppleve det helt spesielle seterlivet og smake på ekte seterprodukter. 

På setrene får du mulighet til å komme i kontakt med forskjellige dyr, smake på god ekte og ureist mat, i tillegg til at du lærer mye kulturhistorie.  Mange opplever også en ro på setervollen og i fjellet som man ikke finner mange andre steder.

Setrene er spredt over hele kommunen, i skogen og i fjellet.  Noen kan man kjør bil til, andre må man gå et stykke til og det passer for alle aldersgrupper. 

Snåsa har et aktivt jordbruk og setringen har vært en viktig del av landbruket. På 1700-og 1800-tallet var seterdrifta meget viktig om sommeren og det kan ha vært 300 setrer i bygda før i tiden. Etter hvert som landbruket har utviklet seg har antallet setrer gått ned. I 1960 var seterdrifta nesten helt avviklet i Snåsa. Men rester av gamle setervoller og seterbygninger er kulturhistoriske spor i naturen har vekket ny interesse for seterlivet.