© Namdalsmuseet

Namdalsmuseet

Namdalsmuseet ligger like ved sentrum av Namsos. 
Museet ble stiftet i 1926 etter folkemuseumsmodellen som distriktsmuseum for hele Namdalen. 
I dag er museets hovedarbeidsfelt kulturhistorien for midtre og indre Namdal.  Museet består av 24 hus og over 13000 gjenstander og fotografier.  Som kulturhistorisk museum har Namdalsmuseet gjenstander spredt over en rekke tema.  Hovedvekten av samlingen er konsentrert om gammel bondekultur, skog- og utmarkshistorie og hospitalhistorie.  De eldste gjenstandene er fra 1500 – tallet, men hovedvekten av gjenstander dateres tilbake til 17-, 18- og 1900 – tallet.

Namdalsmuseets største arrangementer i løpet av året er Kulturmartnan i slutten av uke 33 og Julemarkedet andre helg i desember.  Da blir museumsområdet omgjort til markedsplass med mange aktiviteter for store og små.

Namdalsmuseet ligger like ved Fv 769, ca. 1.5 km øst for bykjernen i Namsos.

www.namdalsmuseet.no

(Foto: Eva Eilertsen og Namdalsmuseet)

 • Generelle fasiliteter
  • parkeringsplass
 • Tema
  • Grønn_Vennskapsbyggeren
  • Grønn_Verdiskaperen
  • Rød_Historius
  • Rød_Kulturspesialisten