© Kvelia Utvalgte Kulturlandskap

Kvelia Utvalgte Kulturlandskap

Kvelia Utvalgte Kulturlandskap er ei fjellbygd  i Lierne med jordbruk og skogbruk som hovednæring. Her har de store utmarksarealene vært en viktig ressurs for jordbruket til høsting av fôr og for jakt og fangst. Kvelia UKL er et av  46 verdifulle kulturlandskap som er valgt ut av Direktoratet for naturforvaltning.

Området er på totalt 110.139 dekar, herav 87.000 dekar utmark og en stor innsjø (Kvesjøen) på 19000 dekar. Kvelia UKL er et helhetlig kulturlandskap som viser sammenhengen mellom jord-skog-fjell og vatn. Området har både kulturminner og biologiske verdier som viser lang tids bruk.  

Kulturminner

Kvelia UKL har mange kulturminner og kjente spor er rester etter jernutvinning og fangstanlegg. Flere gravfelt tyder på bosetting i jernalder.   Trykk på denne linken for å lese pdf-hefte om kulturminner i Kvelia.

Natur og landskap

Kulturlandskapet i Kvelia ivaretar flere trua naturtyper og arter. Her ligger blant annet flere slåttemarker som slås årlig. Det er slåttemarker i området med verdisetting «Svært viktig», «Viktig» og «Lokalt viktig». Rundt Oppgården er det omtrent 25 dekar slåttemark som har vært i kontinuerlig skjøtsel fram til i dag. På Oppgården i Kvelia finner vi en av de største og best bevarte slåttemarkene i fylket, som har vært i kontinuerlig drift. Utviklinga av jordbruket fra det arbeidsintensive og med mye bruk av utmarka, til dagens maskindrevne og innmarksbaserte jordbruk, vises side om side.

Turmål og aktiviteter

Det er flere turstier i Kvelia. Trykk på denne linken for å lese turbeskrivelser og se kart av turmål ved Kvelia.
Her kan du laste ned turhefte i pdf med turbeskrivelse: Turhefte med turbeskrivelser for Kvelia

Guiding i kulturlandskapet, historisk overnatting og aktiviteter i naturen er mulig. Trykk på denne linken for å se aktiviteter i Kvelia. 

Kvelibua

Sentralt i Kvelia finner du Kvelibua med nærbutikk (Matkroken), husflidsutsalg (bl.a for Luss- og busserulleriet) og en kaffekrok. Her kan du også få kjøpt fiskekort for Kvesjøen, Havdalen. Rømmervatnet og Østgårdstjønnene. Rekreasjonsløypa for snøskuter går innom Kvelibua, og her kan du også kjøpe løypebevis.

Råvassbua

Like ved Kvelibua står det ei gammel fangstbu, som er restaurert, men innredet slik den var for 100 år siden. Bua har to brisker, og du kan leie den for 150 kroner natta. Mat og kaffe får du kjøpt på butikken. I kjelleren på Kvelibua finner du dusj og WC.

 

  • Tema
    • Gul_Naturelskeren
    • Rød_Kulturelskeren
    • Rød_Kulturspesialisten