© Frosta Utvikling

Frostatinget

Det eldste tingstedet i Norge fra før år 600. På tinghaugen er det reist en krets av 12 bautaer, en for hvert av de gamle Trøndelagsfylkene, samt en hovedbauta i sirkelens sentrum.

Et kjent sitat fra Frostatingslova er:
"At lögum skal land vårt byggja, en eigi at ulögum øyda."