© M. Dekker

Fiske i Inderøy

Inderøy bærer preg av den nære kontakten med sjøen og mye av friluftslivet foregår i tilknytning til fjorden.
Det finnes flere fine vann som egner seg ypperlig for innenlandsfiske, det er også kort vei til flere gode laksevassdrag.

SJØFISKE
Inderøy har en lang strandlinje der det finnes fine fiskemuligheter fra land eller fra båt ute på fjorden.
Inderøy har en av Europas sterkeste tidevanns-strømmer, Straumen. Denne binder sammen Trondheimsfjorden og Borgenfjorden.

På grunn av strøm og grunnforholdene får man størst utbytte ved å ta hensyn til høy og lavvann.
De fleste slukene for sjøfiske er brukbare, men det bør ikke brukes for lett sluk, da man ikke kommer ned hvor fisken er. Ulike typer jig er gode fiskefangere i Straumen og agnfiske er også effektivt. Sjø-ørret biter på flue og sildesluk.

Tidevannsstraumen er delt inn i soner fra 1 – 12 (se kart her) og disse er markert med soneskilt langs strandlinjen. Sone 13 og 14 kan ikke nåes fra land, her anbefales båtfiske. Båtfiske fra sone 1-12 er vanskelig pga den sterke strømmen.

SJØ-ØRRET FISKE
Sjø-ørret kan fiskes i sjøen året rundt, med unntak av 1.mars til 31.mai da sjø-ørreten er fredet i hele Trøndelag. Ørretfiske anbefales langs store deler av Inderøya's strandlinje, både fra land med flue og spinnstang, eller med dorging fra båt.

Egnede plasser for stangfiske fra land:
Straumen, Sørsiden av Skarnsundet, Høsholmen mot Hylla.

Fiske fra båt:
Dorging fra båt kan benyttes langs hele strandlinjen, men området fra Vangshylla mot Kjerknesvågen og Høsholmen mot hylla er gode tips.

FISKEREGLER
Garnfiske og fiske med oterfjøl er forbudt og fisk under 35 cm, målt fra nese til hale skal skånsomt settes ut igjen.

INNLANDSFISKE:
Inderøy har flere vann med fin bestand av ørret og de fleste er lett tilgjengelige og ligger i fine omgivleser med variert kulturlandskap. Vi kan nevne to spesielt fine vann:

Skjermstadvatnet har en fin bestand av ørret og vannet blir kultivert og fremstår som et yndet utfartssted. Vannet ligger på Kjerknesvågen og fiskekort selges hos grunneiere, Forburkerforeningen (Bua/Coop Kjerknesvågen)..

Granavatnet i Granabygda er også et fint vann med god bestand av ørret.

Det oppfordres spesielt til å ikke tråkke på dyrket mark.

 

Kilde: Fiskeguide for Inderøy – VIDU AS