© Kristian Fiskum Nesser

Børgefjell/Byrkije nasjonalpark

Børgefjell nasjonalpark består av høye topper, mjuke daler, ville stryk og langstrakte heier. I tillegg til jakt og fiske er Børgefjell kjent for sitt særmerke; fjellreven.

Børgefjell nasjonalpark – variert natur

I øst finner du vidstrakte heier og runde topper, i vest høye tinder og djupe daler med botnbreer og fjellvatn, mens det i sør er flere ville stryk og vakre fosser. Det er få eller ingen oppmerkede løyper.

Fjellrev og dyreliv

Fjellreven i Børgefjell nasjonalpark er idag den eneste levedyktige bestanden i Norge. Fjellreven ble fredet i 1930, men bestanden har ikke tatt seg opp, og i dag finnes det kun noen få dyr igjen. Skulle du være så heldig å se en, vet du at du har vært med på en unik naturopplevelse. I nasjonalparken  finnes også jerv, gaupe og bjørn. Elgen er freda i deler av Børgefjell nasjonalpark, som også er beitemark for en ikke ubetydelig mengde tamrein.

I området rundt Simskardelva og Tiplingan er fuglelivet særlig mangfoldig, med blant annet kongeørn, fjellvåk og snøugle.

Jakt og fiske

Børgefjell er kjent for sine mange fiskerike vann, med Simskardvatnet og Orvatnet som de største. Elvene Namsen og Vefsna har begge utspring i Børgefjell nasjonalpark. Jaktmulighetene domineres av rype- og småviltjakt.

Ønsker du å fiske i parken så kjøper du enklest fiskekort hos iNatur.no

Krevende nasjonalpark

Det varierte og til tider alpine terrenget gjør at været skifter ofte i Børgefjell, og mye nedbør og strenge vintre er vanlig. Gode klær for mange forhold er derfor en nødvendighet for å ferdes her.

Det alpine landskapet gjør at Børgefjell i større grad enn mange andre nasjonalparker egner seg best for vante fjellfolk. Det er også lite tilrettelagt for overnatting i hytte, selv om det finnes et par unntak.

 • Sesong
  • Hele året
 • Tema
  • Blå_Eventyreren
  • Blå_Grensesprengeren
  • Blå_Naturutforskeren
  • Naturopplevelser