© Foto Steinar Johansen

Besøkssenter Nasjonalpark Lierne

Besøkssenter nasjonalpark Lierne er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella.
Besøkssentret ønsker å være en åpen dør til naturen og naturopplevelser. De har som oppgave å drive med formidling for miljøforvaltningen, informere om nasjonalparker og naturvern. Herunder å skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder.

Inne i besøkssenteret finner man utstillingen «Å leve av naturen – Å leve med rovdyr». Utenfor senteret kan man i barmarksesongen besøke Lierne Geologipark.

Søker du mer informasjon om nasjonalparkene i området, er dette plassen du retter dine henvendelser til.

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Mandag

  01.10.2023

  31.12.2024

  09:00

  15:00

  ---
  Tirsdag

  01.10.2023

  31.12.2024

  09:00

  15:00

  ---
  Onsdag

  01.10.2023

  31.12.2024

  09:00

  15:00

  ---
  Torsdag

  01.10.2023

  31.12.2024

  09:00

  15:00

  ---
  Fredag

  01.10.2023

  31.12.2024

  09:00

  15:00

  ---
 • Adgang /Tillgang
  • drikkevann
  • fri adgang
 • Aktiviteter
  • Guiding
  • innendørs
  • spasertur
 • Atmosfære
  • avslappet
 • Generelle fasiliteter
  • egnet for barnevogn
  • Familievennlig
  • internett
  • parkeringsplass ute - gratis
  • turistinformasjon
  • åpent hele året
 • Handikap
  • egnet for funksjonshemmede
 • Prisnivå
  • gratis
 • Tema
  • Blå_Naturutforskeren
  • Blå_Nybegynneren
  • Rød_Kulturelskeren