Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er et av de største uberørte fjell- og skogsområdene i Trøndelag.

Her finner du sjeldne fuglearter, et stort antall merkede turløyper, og gode jakt- og fiskemuligheter som gjør nasjonalparken svært populær.

7

Fot0: Christine Svarva Nielsen

Rikt dyreliv

Gode bestander av skogsfugl, rype og hare gjør området populært for jegere, og mye ørret og røye lokker fiskeentusiastene. Er du heldig kan du også møte sjeldne fuglearter som storlom, bergand, hønsehauk, kongeørn, jaktfalk og dvergspett.

Kulturminner

I Skarvan og Roltdalen finner du mange spennende kulturminner som vitner om menneskelig aktivitet i over 2000 år. Blant aktivitetene som har funnet sted er gruvedrift og kvernsteinutvinning.

Hytter og merkede løyper

I nasjonalparken finner du et veldig godt nettverk av merkede turstier. Rutenettet binder Roltdalen sammen med rutenettet i Sylan og rutenettet til Nord-Trøndelag Turistforening. Et tyvetalls hytter er også tilgjengelige for overnatting, av disse er Schultzhytta den eneste betjente.

Explore
Trøndelag

9
Femundsmarka nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalparkMange forbinder Dovrefjell med moskus, men spennende vegetasjon, et rikt dyre- og planteliv og god framkommelighet gjør nasjonalparken til et populært mål for alle typer...

les mer
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-SkjækerfjellaBlåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Trøndelag er en av de største nasjonalparkene i Norge, med fantastisk turterreng og mange plante- og dyrearter. Blåfjella-Skjækerfjella...

les mer
Lierne nasjonalpark

Lierne nasjonalpark

Lierne nasjonalpark har et mangfoldig dyre- og planteliv, nærmest uberørt natur, og byr på flotte friluftsopplevelser.

les mer