Saksen Gård – en historisk utmarksgård

Saksen Gård hadde fram til 1960-tallet fast bosetting. Den var nevnt i skattemantallet allerede i 1559, og har opp gjennom historien vært midtpunkt for skogdriften i Salen.

Det ble i sin tid drevet hele tre gårder her. Hovednæringen var arbeide i skogen, mens de drev gårdsdriften som tilleggsnæring der hesten var sentral både på gården og i skogen.

For å komme dit kjører en langs Hendevegen, frem til Saksdalen, og videre langs en tømmerveg på omtrent 2,5 km frem til gården. Saksen Gård er stedet for de som er ekstra interessert i å komme nær naturen med gode turmuligheter, og det er et eldorado for sportsfiskere med interesse for innlandsfiske/ fjellfiske. Saksvatna er ideell for fisking med tørrflue. Dessuten byr Sakselva på stangfiske etter laks ved god vannføring. Å prøve fluefiske her er å anbefale og kan til tider være svært spennende. I Sakstjønna er det muligheter med fiske fra båt, – det finnes to båter til dette bruk.

Les mer på vår nettside. 

 • Tema
  • Grønn_Kulinaris
  • Grønn_Teambuilderen
  • Grønn_Vennskapsbyggeren
  • Grønn_Verdiskaperen
  • Gul_Naturelskeren
  • Gul_Silence seeker