VukurTrappa aktivitetsområde

VukuTrappa område (2 trimtrapper) med sine 269 trinn i bratt stigning starter bak Vuku barneskole. På toppen av trappa er det en gapahuk . Da har du kommet til ÅkerJale som har 1 km med tursti, gapahuk med grill og akebakke. Begge gapahukene har strømuttak. Trimtrappene og turstien er lyssatt ved ÅkerJale.

Turstier
Det er merket 4 turstier:
Åkerjalerunden (1km), Vukurunden om Ekerdalen (4 km), Vukurunden (5 km) og stor Vukurunden (6.5 km)

Husmannsplasser
Du finner infoskilt om 6 husmannsplasser langs Vukurunden:
Bredingsvollan |  Skrampenget | Jale | Bredingsberget | Småttå | Vukubrannan

Vukubrannan ligger ved gårdsveien til Nersveet. Du må gå Vukurunden eller stor Vukurunden for komme dit

Frisbeegolf
Langs Vukurunden bygges det nå en 18 hulls frisbeegolfbane som er forventet ferdig sen sommer/høst 2024.

Les mer om VukuTrappa på facebook.