© Kathrine Kragøe

Turforslag: Vangshylla i Inderøy

Start turen ved Skarnsundet Fjordsenter på Utøy, Inderøy kommune. Her er det godt med parkering. For å komme til start på turen ta inn til høyre mellom husene og følg vegen et par hundre meter til infotavle. Følg deretter rød merking mellom hus og hytter gjennom skogen.

Stien går vekselvis på sti, veg og på gras i kulturlandskapet. Stien går over plen og innmark og det oppfordres til å vises hensyn der stien krysser hager og tett inntil hytter og hus.

Fra Skarnsundet er stien stedvis ganske bratt, total høydeforskjell er 263 meter  stien er godt sikret med gjerde.

Flere steder langs stien er det små viker og bukter egnet for bading, det er også en rekke rasteplasser med benker og bord samt et par gapahuker. Turen kan gås både i etapper, frem og tilbake og i sin helhet med bil eller sykkel ventende i enden ved Hågåholmen/Vollholmen.

Turene er i dag skiltet på ulike vis, men arbeid med å skilte etter nasjonal standard er påbegynt. Ta kontakt med Turistkontoret for mer informasjon.

 • Gradering
  • lett
 • Målgruppe
  • Barn
  • Eldre
  • Ungdom
  • Voksen
 • Natur og terreng
  • fotturområde
  • kulturlandskap
  • kystområde
 • Varighet
  • 3 timer