© Destinasjon Røros

Tømmerrennene

Mellom Femunden og Feragssjøen bygde kobberverket kanaler og renner til fløting av tømmeret fra Femundstraktene gjennom Hådalsvassdraget og fram til Røros. Anleggene fra 1700-tallet er nå restaurerte.