Toldnes – bronsealderlandet

På Toldneset ligger et av Norges største ansamling av gravrøyser fra bronsealderen, omkring 40 i tallet. Mange av disse har en anselig størrelse med flere gravkamre i samme røys. I de noe over 20 røysene som er undersøkt ligger det 48 mennesker begravd.

De dødes øy

For over 2000 år siden var Toldnes en øy i Beitstadfjorden. Den gang stod havet ca 15 m høyere enn det gjør i dag. Røysene ble gjerne lagt på bergknauser for at de skulle bli mer synlige fra sjøen. De døde ble lagt ned i større og mindre kister av kantstilte steinheller eller av liggende flate heller som gav gravkammeret et flott utseende. Under den store dekkhella over kamrene er det funnet spor etter både brente og ubrente begravelser. Til dødsriket har de døde fått med seg verdifulle gjenstander. Konsentrasjonen av gravhauger laget av bronse er forbløffende  – smykker, kniver, sverd og små økser, såkalte celter – vitner om velstand, og viser at menneskene på og omkring Toldnes allerede i bronsealderen hadde god kontakt med omverden. De kunne bytte til seg den rikdommen og makt som bronsen var et symbol på.

Det finnes også spor fra senere perioder på Toldneshalvøya, blant annet flere graver fra jernalderen og et felt med ca 65 rydningsrøyser som kan være fra middelalderen. I dag kan vi fremdeles se mange av gravrøysene fra bronsealderen ligge rundt omkring på Toldneset. Det er mulig å se for seg hvordan de lå plassert i landskapet den gangen stedet var en øy, og utsynet til sjøen var viktig. Større og mindre steinkister ligger åpne i selve røysene, så du kan få et inntrykk av størrelse og byggemåte.

Opplevelser

Langs turstiene på denne halvøya kan du finne bronsealderrøysene. Her får du oppleve gravrøyser i alle størrelser – noen store og dominerende, andre små og mer beskjedne, noen med bauta, andre med åpne gravkamre. Det er informasjonsskilt på området, og tilbud om guiding hos Liv Janne Toldnes.

Adkomst
Følg E6 sørover fra Steinkjer sentrum til Rv 761 som tar av til høyre mot Inderøy. Ta deretter første veg til høyre. Følg grusvei ca 1km til parkeringsplasser rett ved de to Toldnesgårdene.