© De Værdalske Befestninger

Stene Skanse i Verdal

MINNESTEIN
Ved Steingropa i Inndalen finner vi rester etter Stene Skanse, et historisk forsvarsverk, som hovedsakelig ble brukt i tidsrommet 1611-1720. Her er det reist en minnestein over Eilerik Visborg som sammen med kaptein Bierck drev svensk okkupasjonsstyrker ut av landet i 1658. Slik ble Trøndelag kvitt svenskene som hadde tatt landsdelen etter freden i Roskilde.

GENERAL ARMFELDT
Stene Skanse er også kjent for hendelsene i forbindelse med General Armfeldts felttog i 1718. General Armfeldt hadde fått ordre fra Karl 12. om å erobre Trondheim.  Angrepsveien til troppene gikk fra Jämtland, gjennom Verdal og Stene og Skånes skanser. General Armfeldt klarte aldri å ta Trondheim. 

KANONSTILLINGER
På høyden over Stene Skanse ligger Bergylen med kanonstillinger oppført samtidig med åpningen av fjellgalleriene i 1911. Begge er tilgjengelig for publikum. Stene Skanse ligger 14 km fra E6.