© Riksregaliene

Riksregaliene

Kongekronen og resten av de norske kronjuvelene er utstilt i Erkebispegårdens vestfløy.

Riksregaliene symboliserer Norges styringsform som monarki i mer enn 1000 år. Den norske kongekronen ble anskaffet av kong Carl 14. Johan til hans kroning i 1818. Kronen har siden den gang vært benyttet ved fire kroninger og to signinger.