© Olgeir Haug

Olavskilden og Kirkestedet Megard

OLAVSSKILDENS HELSEBRINGENDE DRÅPER
Kirkestedet Megard ligger i vakre omgivelser i Imsdalen i Snåsa. På stedet finnes også Olavskilden* som har fått sitt navn fordi det sies at Olav den Hellige drakk av kildevannet her og velsignet kilden. Folkesagn og fortellinger sier at mange syke mennesker kom til Megard, drakk av kilden og ble frisk. Derfor har mange pilgrimer på sin ferd til Nidarosdomen stoppet nettopp her og drukket av vannet som skal ha helsebringende kraft. 
Det er ikke sikkert at Olav den Hellige drakk av akkurat denne kilden, men kilden ligger like ved pilegrimsleden til Stiklestad og Nidaros og det er trolig slik den har oppstått som en olavskilde.

KIRKESTEDET MEGARD'S OPPRINNELSE
Det er av almen oppfatning at det helbredende kildevannet var årsaken til at den katolske kirken Megard ble bygd her.  Ingen vet akkurat når den er bygd, men man antar at det kan ha skjedd en gang mellom 1300-1350 og at den eksisterte i 200 år. I 1982 ble kirkestedet bygd opp igjen på dugnad. Fortsatt er det mulig å se rester etter den gamle kirken. 

MESSER
I dag blir Megard kirkested brukt til brukt til messe 2 ganger i året- Olsokmessa siste søndag i juli, og ved nattvandringa til Megard i august. Begge er verdt å få med seg. I tillegg er det noen som velger å bruke Megard ved vigsler og dåp.  

Megardsvandringa er en helt spesiell opplevelse. Vandrerne går langs en lyktesatt vei fra Imsdalen til det gamle kirkestedet. Underveis er det flere pauser med tekstlesninger eller musikk. Vollen og granene er lyssatt på en spennende måte, og danner en fin ramme rundt gudstjenesten.

Pilegrimsleden Nordleden er en flott tur og går forbi Megard.

* Fra wikipedia: Olavskilder eller Olavsbrønner er et begrep som nyttes for en rekke vannkilder i Norge. De er oftest navngitt i bestemt form, Olavskilden, men man finner også formen St. Olavskilden. Kildene fikk navn etter Olav den hellige i årene etter kristendommen kom til Norge, og ligger gjerne i tilknytning til pilegrimsleden, gamle pilegrimsveier. Vannet fra kildene skal være hellig og gi velsignelse og styrke til den om drikker, eller berører det.