© Nasjonalt villakssenter Namsos

Nasjonalt villakssenter Namsos

Laksen har levd på jorda i millioner av år. Nasjonalt Villakssenter arbeider for å spre kunnskap og skape engasjement for laksen. Vi er opptatt av villaks, sjøørret, sjørøye, Namsblank og laksens leveområder.

Vi driver med…
Naturveiledning barn og unge, undervisningsopplegg, seminarer, konferanser, naturstier, akvarium, geocacher.