© Visit Innherred

Malså Gruver i Verdal

I de gamle gruvene i Malså er fremdeles minnene fra driften på 1800-tallet synlige. Malså gruver var det største bergverket i Verdal og det som ble drevet over lengst tid. Det ble startet med prøvedrift etter malm i 1865 og frem til 1884.

På slutten av 1700-tallet ble Malså gruver sporadisk drevet av Mokk- og Gaulstad kobberverk som ligger litt nord for Malså gruver. De to verkene i Ogndal hentet blant annet tilsats til smeltehyttene sine fra «Gruvstugguberg-området» i Malså. Fra 1874 til 1884 var det et engelsk selskap som stod for driften. I Finnegruvene var det drift fra ca. 1830 til ca. 1850.

Det var en ny prøveperiode, Røstadperioden, fra 1904-1914 og Sulitjelmaperioden 1914-1918. I Åkervoldgruvene som ligger lengre framme i Malsådalen, fortsatte driften til våren 1919. Mellom de 5 hovedområdene i Malså hvor det har vært virksomhet, finnes det mengder av skjerp, synker, skjæringer osv. som viser som viser den store aktiviteten som er blitt utført på kisgangen som går gjennom hele Malsådalen.

GRUVESAMFUNN
Under driften på 1800-tallet, ble det drevet i flere gruver samtidig. Fjellmassene ble fraktet ut med handkraft og med hest. Da det ble startet drift i Malsådalen, ble det dannet et helt nytt samfunn der inne. Det var opptil 100 mann i arbeid og de fleste bodde ved gruvene. Enkelte var gift og hadde familien med seg dit. På 1900-tallet var dette ikke tilfellet, for da var det bare arbeidere i Malså.

I 1916 ble det koblet på elektrisk strøm inne i gruveområdet. Strømmen fikk de fra Ulvilla kraftstasjon i Vuku. De fikk lys i husene og gruvene, og arbeidet ble lettere og gikk fortere. Det ble også lagt en telefonlinje fra Grunnan i Vuku til gruveområdet.

MALSÅ GRUVER I DAG
Det var stor aktivitet ved gruvene og i dag kan vi se rester etter alt som måtte til for å drive gruvene. Vi kan se selve gruvene, ruiner av den ene smelteovnen og på den tiden var det 20-30 hus som man nå bare ser grunnmurene av. På den tiden var det både bolighus, laboratorium og verksted der. De fleste av disse husene stammer fra perioden 1914-1918. I et fossestryk er det rester etter et stort vasshjul fra den engelske perioden og ved sagbruket ligger det en del små jernsviller. Du kan også se rester etter forskjellige maskiner og installasjoner rundt omkring i området.

Fra Malså gruver er det bare noen få kilometer til Ogndalen. Flere velger å gå eller sykle over til Ogndalen og Mokk Gård. Området er vakker og perfekt for rekreasjon og friluftsliv.

Tur til Malså Gruver
Kjør Rv 757 til Vollen. Følg skilting til Malså kobberverk. BOMVEG innover i Malsådalen til enden av veien. 

Følg gamle gruvvei ca 1.9 km frem til gruveområdet. Malsådalens Venner og Helgådalen IL har gjort en flott jobb både på p-plass og ved gruva, gode rasteplasser, en flott gapahuk og god merking rundt i gruveområdet.
Når du kommer frem til gruveområdet må du ta den merkede rundturen med mange fine beskrivelser på de forskjellige områdene.

Geocaching
For de som er interesserte i geocaching, så er det cacher å finne på Malså gruver.