© Fortidsminneforeningen

Hustad kirke – Middelalderkirke i Inderøy

Hustad kirke – en langkirke fra 1150 –  ligger vakkert til, nesten gjemt av mektige tre, på Sandvollan i Inderøy langs Den Gyldne Omvei.

Byggverket er i stein og har 150 plasser og eies av Fortidsminneforeningen, og er ikke menighetskirke.

Hustad kirke er den minste av de bevarte trønderkirkene i Fortidsminneforeningens eie, og har stått uforandret og urestaurert siden foreningen fikk den som gave i 1887. Den har derfor et uvanlig godt bevart både indre og ytre, med elementer fra middelalderen, 1600-, 1700- og tidlig 1800-tall.

Kirken er omgitt av "Kjerkeplanken", et gjerde i laftekonstruksjon antagelig fra 1600-tallet. Denne gjerdetypen er sjelden i Norge, og Kjerkeplanken er det eneste bevarte i Trøndelag.

Hustad kirke ble reist i samme periode som flere andre steinkirker på Innherred, bygd i samme stil og med samme materiale (Mære kyrkje, Sakshaug kirke, Stiklestad i Verdal, og Alstadhaug kirke i Skogn). Det var erkebiskopene i Nidaros (Trondheim) som stod bak denne store satsinga på å erstatte gamle trekirker i distriktet med steinkirker på denne tiden.

Hustad kirke er åpen for besøkende i sommersesongen.

For omvisning ta kontakt med:
Sissel Norum: Tel: +47 906 44 139

Veibeskrivelse:
Fra E6 Vist, RV 761 mot Sandvollan og Straumen, ca. 4 km.

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Søndag

  01.06.2024

  31.08.2024

  13:00

  16:00

  Søndagsåpen kirke
  Søndagsåpen kirke
  Søndagsåpen kirke
  Søndagsåpen kirke
  Søndagsåpen kirke
  Søndagsåpen kirke
  Søndagsåpen kirke
 • Museum, gallerier og kunsthåndtverk
  • omvisning etter avtale