Herlaugshaugen

Herlaugshaugen er den største gravhaugen i Norge hvor man beviselig har funnet at mennesker er gravlagt. Arkeologer tror at haugen rommer et vikingeskip betydelig større enn de kjente Oseberg- og Gokstadskipene. 
Haugen med sine enorme dimensjoner signaliserer at de grønne gresslettene på Lekas østside trolig var hovedsetet for et av Namdalskystens viktigste maktsentra i yngre jernalder.

Herlaugshaugen var med i Fotefar mot Nord prosjektet. Les mer om Herlaugshaugen her. 

  • Tema
    • Lilla_Samleren
    • Rød_Historius