© Gamle Bybro

Gamle Bybro

Den første broen på dette stedet ble anlagt ca. 1681 i forbindelse med bygningen av Kristiansten Festning.

Ved hver ende lå det et Aksisehus – et toll- og vakthus. Huset på vestsiden står ennå og brukes i dag til barnehage. Broen slik vi nå ser den med sine utskårne portaler, ble bygget i 1861 av Stadsingeniør Carl Adolf Dahl.