Fruene i Fjøset

Butikk med interiør, klær, litt håndverk&lokalmat samt enkel kafè på Stadsbygda på Fosen!