© Visit Innherred

Dampskibskaia på Jørstadsjøen

Jørstadsjøen Dampskibskai er unik som gjenværende dampskipsbrygge i Trondheims-fjorden. Kaia ble bygd i 1930 og var anløp for rutebåtene som trafikkerte på fjorden. Kaia er et av Trondheimsfjordens best bevarte kaianlegg for dampskip/rutebåter.

Kaia er tilgjengelig for alle besøkende. Plakater med informasjon om kaias historie er satt opp. Utstyr som var i bruk på dette kaianlegget er tilbakeført og restaurert. I hovedsak satses det på formidling ved plakatinformasjon.
I tillegg til å ta imot tilfeldige besøkende, kan hele anlegget eller deler av anlegget leies ut til arrangement.

SDS Hansteen – andre helga i august
Mottak av SDS Hansteen andre helga i august, er en utmerket anledning til å formidle Ytterøyas sjøverts historie. Både på grunn av mulighet for opplevelse ved deltakelse og ved aktiviteter på dampskipsanlegget. På grunn av Corona ble et slikt anløp ikke gjennomført i 2020, eller 2021.

Besøkende til Jørstadsjøen Dampskibskai kan fra infotavlene eller ved guiding forventes å bli informert om:
Historia om Jørstadsjøen Dampskibskai
-Kaianleggets historie
-Bruken av bygninger og området
-Bygdekultur knyttet til Jørstadsjøen
Historia om andre kaianlegg på Ytterøy
Hokstadkaia: anleggshistorie og bruk/samferdsel
Naustkaia: anleggshistorie og bruk/samferdsel
Utskipningshavner
Hokstad : – gruveanleggskai – utskipning av kobber/svovel
Lønvikbukta:  – gruveanleggskai – utskipning av kalkstein
Norviksundet: – gruveanleggskai – utskipningshavn kalkstein
Andre: – kaianlegg etablert i næringshensikt uten rutetrafikk
-Historia om kaianlegg ellers i Indre Trondheimsfjord
-Historia om selskaper/rederier som har trafikkert fjorden med båter og ytterøyningenes deltakelse
-Historia om bruken av fjorden som samferdselsåre uavhengig av kaianlegg og rutebåter
-Historia om båt/skipsbygging – slipper
-Historia om fjorden/sjøen som næring

Velkommen skal dere være!

  • Sesong
    • juli
    • åpent etter avtale