Med base i Orkanger og verden for sine føtter

Fra sagbruk til lakseeksport og internasjonal arkitektur – historien om forretningsdynastiet Thams er både spennende og innholdsrik. De mest sentrale skikkelsene er grunnlegger og stamfar Wilhelm August Thams, hans sønn Marentius og barnebarnet Christian. Følg reisen til tre generasjoner med kreative, ambisiøse og uredde gründere.

7

Foto: Allsidig Design

Det hele starter i 1860, da Wilhelm August Thams tok med seg både trelasthandel, kone og seks barn fra Fredrikstad til Orkdal. Fredrikstad var den gang landets trelastsenter, men forretningsmannen Wilhelm så enda større muligheter nord for Dovre. Rundt Orkdal fantes store, uberørte skogsområder. Dessuten var tømmerprisen lavere her enn på Østlandet.

Wilhelm startet dampsagbruk innerst i Orkdalsfjorden. Gjennom hardt arbeid og skapertrang gjorde han sagbruket og trelastbedriften til storindustri. Hjertet i virksomheten, Damphuset som holdt sagbruket i gang, er i dag både kafe og restaurant. Ved sin side hadde Wilhelm sønnen Marentius. Sistnevnte så potensialet i å utvide familiebedriften med en annen råvare i Orkdalsfjorden, nemlig laks.

Foto: Allsidig Design

Fersk fisk til verden

Det engelske markedet hungret etter norsk laks…

,men avstanden til Storbritannia var for lang til å forsyne britene med fersk fisk. Riktig behandling, oppbevaring og rask transport måtte til for å lykkes med lakseeksporten.

Marentius inngikk avtaler med fiskere om langsiktige leveranser. Avtalene sikret Marentius tilgang på fersk laks og fiskerne forutsigbar inntekt. Laksen ble levert i ishus, som Maurentius fikk satt opp i Trondheim, Leinstrand, Hasselvika og Gauldal. Her ble laksen pakket sammen med knust is, i solide trekasser fra sagbruket. Dermed holdt fisken seg godt under overfarten til Storbritannia. Enkelte leveranser ble sendt så langt som til Kanariøyene, hvor velstående engelskmenn ferierte.

Lakseeksporten ga enorm suksess. Fra basen i Orkdal hadde far og sønn Thams gjort sagbruk, trelast og lakseeksport til en av landets største bedrifter, målt i både ansatte og omsetning.

 

Verdensmannen Christian Thams

Gründerånden gikk i arv. Christian Thams, sønn av Marentius, tok arkitektutdanning i Sveits. Fremfor å vende hjem til Strandheim Brug etter end utdanning, åpnet 20 år gamle Christian arkitektkontor i Nice. Paradoksalt nok skulle en naturkatastrofe gi vind i seilene for både Christians arkitektur og trelastproduksjonen hjemme i Orkanger.

Strandheim Brug på Rivieraen

Et jordskjelv i Alp Maritim i 1887 rammet både deler av den italienske middelhavskysten, samt Nice og Menton på den franske riviera. Christian kunne se ødeleggelsene med egne øyne og observerte at murhus hadde tatt større skade enn trehus. Med dette i bakhodet engasjerte han seg i gjenoppbyggingen. Christian sørget for at laftehus, produsert av familiebedriften M. Thams & Co. på Strandheim Brug, ble sendt ned og oppført i de kriserammede områdene. Den unge arkitekten gjorde seg bemerket og fikk etter hvert flere oppdrag på Rivieraen.

Christian tegnet både villaer og enklere boliger. Husene, som ble ferdigprodusert i Orkanger, kunne leveres komplett til middelhavslandene. Blant bestillingene til Strandheim Brug var blant annet et kasino til Bilbao og villa til en russisk fyrste i Nice.  

Side om side med Eiffeltårnet

I jakten på et enda større marked for trelast- og bygningsforretningen sin så Marentius og Christian til verdensutstillingen. Med noen års mellomrom ble utstillingen avholdt i de store byene i Europa og USA. Ideen bak verdensutstillingen var å vise hvor langt sivilisasjonen var kommet.

På verdensutstillingen i Paris i 1889 får Marentius og Christian vist frem et av sine ferdigproduserte hus. En toetasjes villa fra fabrikken i Orkanger ble plassert i nærheten av Eiffeltårnet, som også ble reist i forbindelse med verdensutstillingen. Thams & Co. fikk gullmedalje for sitt bygg, men lot ikke ære og berømmelse gå ut over forretningene. Premieringen fra verdensutstillingen ble aldri brukt i reklame eller annonsering. «Man lever ikke av Medallier og Ære, men af Ordres», skal Marentius ha sagt. Allikevel, over 30 millioner mennesker besøkte verdensutstillingen i Paris. Etter utstillingen ble villaen til M. Thams & Co. kjøpt av ingen ringere enn Alexandre Gustave Eiffel, konstruktøren bak Eiffeltårnet.

Foto: Allsidig Design

Foto: Allsidig Design

Stavkirke med kinosal

Utstillingen i Paris ble ikke siste gang M. Thams & Co. gjorde seg bemerket. Til verdensutstillingen i Chicago i 1893 produserte Strandheim Brug en stavkirkebygning på oppdrag av den norske regjering. Etter utstillingen havnet bygget blant annet i hendene på tyggegummifamilien Wrigley, som brukte det som kino. I 2015 ble den såkalte Thamspaviljongen brakt tilbake over Atlanteren, til glede for besøkende på Orkanger.

Stavkirkebygningen skulle fremheve det norske, i en tid hvor mange ønsket løsrivelse fra unionen med Sverige. Samtidig hadde skoleringen i Sveits lært Christian viktigheten av lokal tilpasning. Stil og ornamenter på prefabrikerte hus måtte passe i landet det skulle settes opp. Thams & Co. eksporterte ferdighus fra Orkanger til Kongo, Brasil, India, Midt-Østen og Tyrkia.

I sitt eget hjem på Orkanger, Bårdshaug herregård, ble det ikke spart på utsmykningene. Her finner du innslag av både nasjonalromantisk arv og internasjonal arkitektur. Bårdshaug Herregård har både festlokaler og overnatting for deg som ønsker å reise tilbake i tid.

Kolonihandel med fyrsten av Monaco

En som visste å sette pris på både Bårdshaug og Christian Thams var Fyrst Albert av Monaco. De to hadde sammenfallende interesser for både jakt og forretninger. Sammen med den ambisiøse fyrsten startet Christian Thams opp aksjeselskapet Société du Madal. Målet var å starte handel og forretninger i Øst-Afrika. Karrieren som entreprenør i det koloniale Afrika var et faktum.

Thams engasjement i Afrika omfattet over 20 handels- og plantasjeforetak i kolonilandene Senegal, Mali, Mosambik, Kenya og Uganda. I Øst-Afrika kunne Christian Thams og andre vestlige forretningsmenn slå seg ned i spektakulære omgivelser. Omgitt av vakker natur, store villaer, tennis- og golfbaner var velstående europeere skånet for lokalbefolkningens slit og fattigdom.

Foto: Allsidig Design

Opplev arven etter Thams

Wilhelm August, Marentius og Christian Thams etablerte og utvidet forretninger i Orkdalsfjorden. Parallelt gikk Orkanger fra å være et lite fiskested til industrisamfunn. Industrien til M. Thams & Co. ga lokalbefolkningen i Orkanger stabilitet og en forutsigbar økonomi.

Reisen gikk fra sagbruk, via lakseeksport til salg av ferdigproduserte hus. Dalføret hadde råvarene tilgjengelig, men det krevdes kløkt fra tre generasjoner Thams for å ta ressursene i bruk. Et internasjonalt nettverk skaffet både kunder og kapital til investering. Varer fra M. Thams & Co. skulle vare, og ble levert med pinlig nøyaktighet.  

Her venter Thamspaviljongen, en stavkirkebygning verdensutstillingen verdig, gruveomvisning hos Orkla Industrimuseum, en storslått herregård og den historiske Thamshavnsbanen. Velkommen til Orkanger!

DU LIKER KANSKJE OGSÅ