© Rørosmat BA

Rørosmat SA

Rørosmat SA eies av 32 matprodusenter i Rørostraktene. Selskapet Rørosmat SA og merket «Røros – mat fra Rørostraktene» skal være Norges tydeligste merkevare innen lokalmat. Med et kontaktpunkt, en ordre og en levering betjener Rørosmat SA det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet og formidler det mangfoldet av varer som selskapets eiere produserer.