Blåfjella-Skjækerfjella

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Trøndelag er en av de største nasjonalparkene i Norge, med fantastisk turterreng og mange plante- og dyrearter.

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Trøndelag er en av de største nasjonalparkene i Norge, og har fantastisk turterreng og mange sårbare plante- og dyrearter.

7

Foto:

Home » Nasjonalparker » Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Dyrerik nasjonalpark

Nasjonalparken er kjent for mye rype og skogsfugl. I de høyereliggende vannene biter både ørret og røye godt. Elg kan også jaktes, men ikke i tidligere Gressåmoen nasjonalpark.

I dalene og mange av liene er det mye hjort og rådyr, og jerv, gaupe og bjørn observeres jevnlig. I området er det også mange våtmarksfugler, rovfugler og ugler, flere på lista over sårbare og truede arter.

Foto:

Foto:

Flott turterreng

Store deler av Blåfjella-Skjækerfjella består av lave fjell og snilt terreng. Det karakteristiske med området er de mange fjelldalene, gammel bosetning og store sammenhengende skogsområder som er relativt uberørt av mennesker. Vegetasjonen preges også av store myrer, glissen skog og bart fjell. Midtiklumpen på 1333 m.o.h. er nasjonalparkens høyeste fjell.

Turistforeningens hytter

For lengre turer er det godt å vite at det finnes flere overnattingsmuligheter. Turistforeningen stiller Holden Fjellgård og Skjækerdalshytta til selvbetjent disposisjon, og det er også flere andre overnattingsmuligheter.

Explore
Trøndelag

9
Femundsmarka nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalparkMange forbinder Dovrefjell med moskus, men spennende vegetasjon, et rikt dyre- og planteliv og god framkommelighet gjør nasjonalparken til et populært mål for alle typer...

les mer
Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalparkI Forollhogna nasjonalpark kan du la deg fascinere av villreinstammen eller komme tett innpå lirypa. Det lette terrenget passer godt til vandring, jakt og...

les mer
Lierne nasjonalpark

Lierne nasjonalpark

Lierne nasjonalpark har et mangfoldig dyre- og planteliv, nærmest uberørt natur, og byr på flotte friluftsopplevelser.

les mer

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.