© Rørosmuseet

Storwartzfeltet

Storwartz var et av Røros Kobberverks mest betydelige gruveområder. På øvre Storwartz ble den første malmen funnet i 1645. Området ble en del av verdensarven Røros Bergstad og Cirkumferensen i 2010. Flere av kulturminnene er merket med QR-koder som gir informasjon om hus, anlegg og områdets historie. 12 km fra Røros sentrum, 1 km fra Olavsgruva. 

 

 

  • Klassifisering
    • Verdensarven