© Visit Innherred

Stiklestad Kirke

Mulig var arkitekten Erkebiskop Eystein Erlendsson. Den første kirken på Stiklestad skal være bygget på det stedet Olav den Hellige falt i 1030.

Det er sannsynlig at det stod en trekirke på Stiklestad før steinkirka. Men en gang omkring midten av 1100-tallet starta bygginga av koret i dagens kirke. En portal omkranser den gamle presteinngangen på sørsiden, og der finner en stilelementer som hører til den anglo-normanniske stilen slik den ble utviklet i England på slutten av 1000-tallet.

Det eldste tilbygget som står i dag, er sakristiet på sørsiden av kirken. Skipet i kirken er yngre enn koret, sørportalen i skipet kan ikke være hugget før omkring 1200. Dette viser at kirken stod lenge uten skip, eller med et halvferdig skip, men det var vanlig med så lang byggetid i middelalderen. På sidene av sørportalen i skipet finner vi samme typen chevroner (sikk-sakk-linjer) som på sørportalen i koret. Den runde buen har en variant av sikk-sakk-linjene, og den er innrammet av en spinkel gotisk ranke. Søylekapitela viser også tidlig gotiske trekk.

En eller annen gang i senmiddelalderen ble kirkeskipet utvidet med knapt 10 meter mot vest. Inne i kirken ser en ennå skillet mellom den gamle og den nye delen fordi golvet i forlengingen ligger litt høyere enn i den opprinnelige kirken. Årsaken er leirras. Da kirken skulle utvides, ble vestportalen tatt ned og bygd opp på nytt. Ornamentikken på denne portalen er senromansk.

Inne i våpenhuset kan vi ennå se den gamle altertavlen fra 1655, den er formet i barokkstil. Treskjæreren var Johan Bildhugger, og altertavlen er opprinnelig malt av Johan Kontrafeier. Ca. 1870 ble den overmalt av den svenske maleren Erik Valne, og her som ellers brukte han mye kvitmaling.

Ved restaureringen i årene før 1930 kom det frem uklare kalkmaleri på langveggene inne i skipet. På sørveggen kan en se to malte våpenskjold, det vestligste er det norske riksvåpenet. Det andre inneholder flere nordiske riksvåpen og peker dermed mot en av unionskongene. I skipet finner vi også 32 malte fyllinger som viser episoder fra Jesu liv. De er malt av Barach Bogarth fra Trondheim i 1688, og da brukte han kopperstikk fra Merians bibelutgave (ca. 1630) som utgangspunkt.