© Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad 1030 – Stiklestad Nasjonale Kultursenters faste utstilling

Utstilling som presenterer overgangen fra hedendom til kristendom i Norge.

29. juli 1030 sto Norgeshistoriens mest kjente slag på Stiklestad. Her falt vikingkongen Olav Haraldsson, mens historien om martyrkongen Olav den hellige begynte.

Arven fra Olav har påvirket det norske samfunnet i snart tusen år. Utstillingen «Stiklestad 1030» er en vandring både i Olavs samtid og det store skiftet fra norrøn religion til kristendom. Hva innebar egentlig trosskiftet? Hvorfor gjorde man opprør mot Olav? Hvilke konsekvenser fikk kongens fall på Stiklestad? Tekst, bilder, tablåer og ikke minst originalgjenstander fra Olavs egen tid lar deg komme tett på et samfunn i brytningtid og Stiklestads kjernehistorie.

Utstillingen «Stiklestad 1030» er Stiklestad Nasjonale Kultursenters faste utstilling som du kan oppleve i murgangen i borggården på kulturhuset.

Velkommen!