© Heidi Brimi

Skjækerfossen

Skjækerfossen er en nydelig foss langs Fv 757 i Helgådalen i Verdal. Et yndet fotoobjekt for mange.

I 2020 ble rasteplassen ved Skjækerfossen utbedret med nye sittegrupper og informasjonstavler, og dette er en flott plass å stoppe enten man sykler eller kjører bil.

Historisk plass
Det er knyttet mye historie til denne plassen og på informasjonstavlene kan vi lese om hva som har skjedd der og i området.

I 1881 ble det satt opp en smeltehytte her med to ovner. For å skaffe energi til å drive hyttas blåsemaskin ble det bygget et vasshjul i Skjækerfossen.

Smeltingen pågikk døgnet rundt og det var hektisk virksomhet både i og utenfor hytta. Når smelteovnene var oppfyrt måtte arbeider foregå uavbrutt, natt og dag, helg og hverdag, helt til noe måtte repareres – da først ble arbeidet stanset. Det kunne gå mange uker mellom hver gang dette skjedde. Likevel var det bare to skift. Tolv timers tungt arbeid ved smeltehytta krevde sin mann når driftsmetodene og arbeidsforholdene var umenneskelige.

Gruvedrifta ble innstilt i april 1892 og drifta ved smeltehytta i mai samme år. Det leveringsferdige produktet fra smeltehytta var nikkelstein med 50% ren nikkel og 14 % kobber. I alt ble det kjørt 475 tonn nikkelstein fra Skjækerfossen til Skånes.

Vi kan fortsatt se steinrester etter dette når man er ved Skjækerfossen.  Fra Skjækerfossen er det ikke langt til Malså gruver, det største bergverket i Verdal og det som ble drevet over lengst tid. Det var stor aktivitet ved gruvene og i dag kan vi se rester etter alt som måtte til for å drive gruvene. Vi kan se selve gruvene, ruiner av den ene smelteovnen og på den tiden var det 20-30 hus som man nå bare ser grunnmurene av. Turen er 3,8 km t/r.

2. Verdenskrig
I mai 1945 ble Henry Rinnan og han ble holdt internert på Skjækerfossen. Huset han ble holdt i arrest, står der den dag i dag.

I 2006 ble det satt opp en minnestein her over de som var grenseloser under andre verdenskrig – som takk for deres innsats. Mye av flykningetrafikken over til Sverige gikk her.

Innfalsport
En av innfallsportene til Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark er også ved Skjækerfossen. Det går sti inn i nasjonalparken herifra.  

Veibeskrivelse
Følg E6 til Verdal, ta til høyre og følg Fv 757 i 36 kilometer østover mot Vuku.

Alternativt kan du følge Fv 72 østover mot Sverige, ved Gropa Kiosk og bensinstasjon, ta av til venstre mot Vuku, og fortsett rett frem, over elva og deretter østover til Skjækerfossen.

  • Generelle fasiliteter
    • Informasjonstavle
  • Natur og terreng
    • rasteplass