Skeifeltet – et maktsenter i jernalderen

Skei-feltet i Sparbu antas å være Nord-Trøndelags største gravfelt, datert til ca. 800 e.Kr. 

Hustufter, et såkalt ringtun, gravfunn og store gravhauger vitner i stor grad om restene etter et høvdingemiljø.

Omkring veikrysset på Skei i Sparbu ligger et gravfelt som inneholder nesten 120 graver. Det er også funnet rester etter militære bosteder. Matlagingsgroper tyder på et stort hushold. Funnene er fra ca 500 – 1000 e.Kr.

Det mest oppsiktsvekkende er kanskje de store stjerneformede gravhaugene, med armer opp mot 20 meters lengde. Disse antas å være fra merovingertiden (500-800 e.Kr.). Det er også flere langhauger, disse var ofte kvinnegraver, og rundhauger. De tre største rundhaugene er henholdsvis 17, 18 og 20 meter, og ruver godt helt sørøst i feltet.

I en mindre langhaug som ligger nærmest vegen, er det funnet ei kvinnegrav med rikt gravgods. I det ytre var ikke denne gravhaugen særlig imponerende, men den viste seg å inneholde ei svært rikt utstyrt kvinnegrav med irskproduserte gjenstander. Et av funnene var et trekantet bronsekar med innebygd sil og en bøtte av barlind beslått med bronsebånd dekorert medsirlige mønster. Dette var ikke hverdagslige bruksgjenstander på den tiden, og viser derfor at det var mektige sparbygg som hadde omfattende kontakt med folket på de britiske øyer og så før de mer kjente vikingraidene som skulle komme i ettertid. Grava er tidfestet til omtrent 800 år e.Kr. – i tidlig vikingtid.

Opplevelser

Et flott kulturminneområde med et variert utvalg fornminner: Et ringformet tunanlegg og et variasjonsrikt gravfelt med flere bautasteiner, tallrike runde og avlange hauger, samt hauger av den skjeldne typen; trekantete, y-formete eller stjerneformete. Tre veier møtes i gravfeltet; gamle veifar som vitner om et knutepunkt, et sentrum og et veiskille , jfr navnet Skei.

Veibeskrivelse:
Kjør av til Fv 258 fra E6 mot Heistad ved Mære, 11 km sør for Steinkjer. Gravfeltet ligger på høydedraget ved Heistad i Sparbu, ca 3 km øst for E6 og ca 200 m sør for gårdstunet på Skei. parkering rett nord for gravfeltet, på venstre hånd når man kommer nordfra.