© Visit Innherred

Skarnsundbrua – en arkitektonisk perle

Skarnsundsbrua knytter Mosvik på Fosenhalvøya til Utøy og resten av Inderøy.
Den er en av verdens lengste skråkabelbruer hvor den karakteristiske røde kabelen spenner inn i himmelen som en gigantisk harpe.

Den går over Skarnsundet i Trondheimsfjorden som del av Fylkesvei 755, Skarnsundet forbinder Trondheimsfjorden med Beitstadfjorden.

Om broen
Bygginga startet i 1989 og kong Harald V åpnet den 1991. Kongesteinen med kongens signatur står på rasteplassen på Mosviksida.

Da broen ble åpnet ble den kåret til den skråkabelbroen i verden som hadde lengst hovedspenn. Broen mistet denne betegnelsen etter at Pont de Normandie i Frankrike ble ferdigstilt i 1995. Brua er derimot Norges lengste skråkabelbro, og har også Norges lengste brospenn dersom hengebroer unntas.

Skarnsundbrua har en totalbredde på 13 meter og 1010 meter lang. Brooverbygningen er formet som et kassetverrsnitt. Tårnene er A-formet, og har en høyde på 152 m, noe som gjør Skarnsundbrua til Norges nest høyeste skråkabelbru etter Grenlandsbrua.
Skarnsundbrua består av 208 kabler som tilsammen er 33 km og veier 1030 tonn. Kablene, som har en diameter på mellom 52 mm og 85 mm, kan om nødvendig skiftes ut enkeltvis.

Skarnsundbrua er bygd for å tåle vindkast opp mot 48,5 m/s (tilsvarende en hundreårsstorm) og tåler jordskjelv.

Fredet kuturminne
Broen ble foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, broer og vegrelaterte kulturminner i 2002. Riksantikvaren fredet den i april 2008.

Prisvinnende
Skarnsundbrua har fått flere priser, blant annet «Vakre vegers pris»(1994), «Vegdirektørens pris», «Betongtavlen -92» og «FIP Award» (internasjonal betongpris). I 2010 ble Skarnsundbrua nominert til en av Norges vakreste broer.

Skarnsundet under brua er et yndet dykke -og fiskeområde.