© Linn Marita Larsson

Plukkutjønnfjellet Minnepyramide

På tampen av andre verdenskrig fant Operasjon Rype sted og operasjonen opprettet base på Gjefsjøen Fjellgård ved Gjevsjøen i Snåsafjellet. Dette var den eneste operasjonen ledet av amerikanske styrker på norsk jord under andre verdenskrig. Norske og amerikanske kommando-soldater saboterte jernbanen, og hindret dermed at tyskerne kunne sende forsterkninger til sluttkampene i Europa.

Et av flyene som skulle droppe av soldater styrtet på toppen av Plukkutjønnfjellet, og alle 12 omkom. I 1949 ble minnesmerket til ære for de 12 amerikanske soldater som døde i flystyrten reist på krasjstedet ikke langt fra toppen av Plukktjønnfjellet.

Flyulykken
Natten mellom den 6. og 7. april 1945 ble det gjort et siste forsøk på å sende forsterkninger inn til Gjevsjøen fjellgård. Flyet skulle ha med ekstra personell og utstyr til de norske og amerikanske soldatene som bodde på Gjefsjøen. Dette var soldater som var med i sabotasjehandlingene mot tysk transport rundt om i Trøndelag, deriblant sabotasjen av Jørstadbrua. Det var dårlig vær natt til 7. april 1945. De som skulle motta flyene hørte en eksplosjon tidlig på morgenen, noe som kunne tyde på en ulykke.

Men krasjstedet ble først funnet 3 uker senere den 26.april av den unge samiske reingjeteren Bengt Jåma. Han passerte over et høydedrag nedenfor toppen og så noe som så ut som glitrende steiner langt lengre oppe. Da Jåma undersøkte nærmere viste det seg at de «glitrende steinene» var vridd aluminium som skinte i solen.

Dagen etter ble en patrulje sendt opp fra Gjefsjø for å undersøke hva Bengt Jåma hadde funnet. Fra den første undersøkelsen antok de at flyet hadde holdt en kurs rett vestover, da det krasjet og spratt ned skråningen. Etter kroppenes tilstand antok de også at de alle hadde dødd øyeblikkelig og flyet var spredt utover i hundrevis av biter.

Minnesmerket
Det var Herbert Helgesen som tok initiativet til å lage minnestøtten på fjellet. Minnesmerket viser navnene til de omkomne, og ble avduket i 1949. Det har blitt holdt flere minneseremonier ved støtten i de senere årene.

Operasjon RYPE
RYPE var kodenavnet på en amerikansk fallskjermstyrke, the Norwegian Operations Group (NORSO). Den 24. mars dro gruppen med åtte firemotors B-24 fly fra Harrington flyplass i England og hoppet ut i fallskjerm over Snåsafjella. Operasjonen opprettet base på Gjefsjøen fjellgård ved Gjevsjøen. Rype var den eneste amerikanske bakkeoperasjonen på norsk jord under andre verdenskrig, der amerikanske fallskjermsoldater – med kodenavn Rype – opererte i Snåsafjellene senvinteren 1945. Hensikten var jernbanesabotasje mot Nordlandsbanen for å vanskeliggjøre troppetransport og binde opp tyske tropper i Norge mot slutten av krigen.

CIA startet på Gjefsjøen
Styrken tilhørte organisasjonen The Office of Strategic Services (OSS), forløperen til U.S. Central Intelligence Agency (CIA) og ble ledet av senere CIA-sjef William Colby. Soldatene var rekruttert fra Bataljon 99 (99th Batallion Separate) US Army, en bataljon som var opprettet i 1942 for å drive geriljaaksjoner bak fiendens linjer. Styrken i Snåsafjella var hovedsakelig norskamerikanere og nordmenn som hadde havnet i USA i løpet av krigen. Operasjon Rype var US Armys første og eneste kombinerte ski- og fallskjermoperasjon.

OSS Gjefsjøen
I 2018 etablerte en håndfull veteraner fra Forsvarets Spesialkommando sammen med tidligere sjef for Heimevernet i Trøndelag Ebbe Deraas foreningen “OSS Gjefsjoen”.

Sommeren 2021 er gjenreisningen av bygningen Gammelstua som var hovedkvarter for operasjonen ferdigstilt og i september var det offisiell og fungerer nå som et formidlingssenter. Ta gjerne turen dit om du vil lære mere om Operasjon Rype.

Veibeskrivelse
For å besøke minnesmerket på Plukkutjønnfjellet går du til fots langs Gjefsjøstien fra Ismenningen. Turen er ca 20 km tur/retur. Se link til turen her hvor du også får zoom-bart kart.

Minnesmerke på Værnes
I 2016 ble det også reist et minnesmerke på Værnes Garnison i Stjørdal for å synliggjøre historien, hedre de som ga sitt liv og etablere en kobling mellom Innsatsstyrke Rype, Operasjon Rype og hovedkvarteret for HV-12 og I-styrke Rype på Værnes og operasjonsområdet i Snåsafjellene. Dette minnesmerket er laget av den ene motoren til flyet som styrtet. Flymotoren er montert sammen med en stein som også er hentet ned fra Plukktjønnfjellet.

 

Kilder:
https://gjefsjo.no/flyulykken-pa-plukkutjonnfjellet/
https://www.snasa.no/besok-oss/museer-og-historiskesteder/plukktjonnfjellet-minnepyramide/
https://www.steinkjerleksikonet.no/operasjon_rype