Pilgrimsleden

Østerdalsleden: Trysil- Tynset- Nidaros

Østerdalen har lange tradisjoner for pilegrimsvan­dring. Flere kilder forteller om stor trafikk her i senmiddelalderen, mellom Vadstena – hjem til den svenske helgenen hellige Birgitta – og Olav den Helliges gravkirke i Nidaros (dagens Trondheim). Hellig Olavs skrin i Nidarosdomen har vært det viktigste pilegrimsmålet i Norden helt siden helgenkåringen i 1031.

Østerdalsleden går for det meste gjennom skog og fjellområder, og enkelte dalstrøk. Her kan man vandre i rolige og fredelige områder med variert natur og et rikt dyreliv. Overnatting foregår i stor grad i skogsbuer og -koier eller på campingplasser, men det er også muligheter for å overnatte på hotell eller tradisjons­rike overnattings-og serveringssteder. Du passer­er flere kirker og muséer underveis. Østerdalsleden er dessuten velegnet for deg som vil gå med telt og sovepose.

Østerdalsleden er i dag merket fra svenskegrensa ved Lutnes i Trysil (379 km) og fra Rena i Åmot (375 km). De to traseene møtes ved Åkrestrømmen i Rendalen, og går videre som samlet led til Trondheim.

Østerdalsleden har spor helt nede ved Hammarö, ved nordbredden av Vänern. Denne leden starter med å følge vakre Klaraälvsdalen⁄Trysilelva, før den går over Trysil–Knuts fjellverden og kommer ned til Pilegrimssteinen på Åkre i Rendalen.
Leden går videre opp Fonnåsfjellet, forbi Tylldal med sine pilegrimstradisjoner, før den etter hvert går inn i Trøndelag langs foten av Forollhogna.
Noen dagsmarsjer senere ser du spiret på Nidarosdomen fra Øyvindstjønna på Vassfjellet, hvor det i middelalderen sto et kapell. Dette har vært et naturlig hvilested for pilegrimer og andre vandrere

Generell nettside for Pilegrimsleden: Pilegrimsleden | en reise som berører

Siden som spesifikt handler om Østerdalsleden: Pilegrimsleden | Østerdalsleden

Direkte til vår kart-løsning: Pilegrimsleden | Digitalt Kart