© Explorative AS

Olavshaugen på Stiklestad

Besøk historisk Olavshaugen på Stiklestad

Olavshaugen, et par hundre meter øst for Stiklestad kirke er verdt et besøk når dere kommer til Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Den er en av Norges eldste og viktigste minnesteder. Det sies at det var her, i et treskur, Olav Haraldssons lik ble gjemt natten etter slaget på Stiklestad, altså natt til 30. juli 1030. Det berømte miraklet med den blinde mannen som fikk igjen synet etter å ha rørt kongens blod skal ha skjedd her.

Minnesmerker på haugen siden middelalderen
Olavshaugen har vært prydet med ulike monumenter, sannsynligvis siden middelalderen. Det første kjente monumentet man kjenner til som ble reist her var av tre med et jernkors på toppen.

Olavsstøtta – et av Norges eldste offentlige monumenter
Dagens monument, Olavsstøtta, ble reist av stiftsamtmannen i Trondheim, Frederik Adler, i 1807. Olavsstøtta ble reist til minne om Slaget på Stiklestad og Olav den Hellig. Minnesmerke er et av de eldste offentlige monomentene i Norge, og et av de få før 1814.

Monumentet er formet som foten av en ødelagt søyle med et frittstående kors på toppen og en inskripsjon foran, oppstilt på en firkantet sokkel. Sokkelen står på et sirkelformet skifersteinsfundament med blomsterbed.

Olavshaugen – en historie om Norge og de store nasjonale spørsmålene
Historien om Olavshaugen er mer enn de ulike monumentene. Generasjon etter genersjon har oppsøkt haugen for å minnes helgenkongen. Ofte har Olavshaugen blitt benyttet som en arena for å bruke olavshistorien i en politisk sammenheng. Fortellingene om Olavshaugen er derfor en hitorie om Norge og de store nasjonale spørsmålene, om Bjørnsson og hans tale om "Selvstendighetens æresfølelse" i 1882, om 40 000 samlet til utendørsgudstjeneste under 900årsjubileet i 1930, om Nasjonal Samlings olsokstevner i tiåret som fulgte og om fortsatte debatter om historiebruk og hva dagens Stiklestad skal være.

Driftes av Fortidsminneforeningen
I 1856 tok Fortidsminneforeningen over ansvaret for Olavsstøtten og i 1879 kjøpte de også grunnen den står på. Foreningen eier fortsatt Olavshaugen.