© Stein Kaasin

Museumssenteret Ramsmoen

Museumssenteret Ramsmoen i Tynset sentrum er administrasjonssenter for Nordøsterdalsmuseet, som har 10 underavdelinger i de øvrige kommunene i Nord-Østerdalen. Ramsmoen rommer administrasjonsavdeling med kontorer,  arkiv, verksted og både permanente historiske utstillinger og vekslende kunstutstillinger. Museumstunet er en fredelig oase i Tynset sentrum.
Det er mulig å se utstillingene i de samme tidsrommene som kontortida. Henvendelse kontorbygningen.
www.nordosterdalsmuseet.no

Se http://museainordosterdalen.no/tynset-bygdetun-museumsparken for åpningstider.