© Visit Innherred

Mære kirke

Mære – et religiøst senter gjennom hedendom og kristendom

Mære kirke er en gråsteinkirke i romansknormannisk stil fra tidlig middelalder (1100-tallet) med 250 sitteplasser, og står på et førkristent kultsted som omtales i sagaen. Mære Kirke er reist på samme sted som det gamle gudehovet stod. I forbindelse med hovet oppsto mange dramatiske hendinger i striden mellom gammel og ny tro. Hellig Olav forlangte at en kirke ble reist over hovet. Nåværende Mære Kyrkje, fra 1100-tallet, er en av de mange steinkirkene som ble bygget i tiden etter Olavs fall på Stiklestad.

Kirka har gjennom­gått flere forandringer opp gjennom tidene. Dagens utseende fikk den på 1600-tallet, mens den siste omfattende restaureringen skjedde i perioden 1966-69. Mære kirke har mye verdifullt inventar: Et Kristus-krusifiks fra 1200-tallet, flere stoler fra 1400-tallet, mens altertavlen og prekestolen er fra midten av 1600-tallet.

Åpen kirke sommeren 
2. juli – 31. juli: Mandag – Fredag: kl. 11:00 – kl. 15:00, Søndag: kl. 11:00 – kl. 15:00

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Mandag

  01.07.2024

  31.08.2024

  11:00

  15:00

  Sommer 2023
  Tirsdag

  01.07.2024

  31.08.2024

  11:00

  15:00

  Sommer 2023
  Onsdag

  01.07.2024

  31.08.2024

  11:00

  15:00

  Sommer 2023
  Torsdag

  01.07.2024

  31.08.2024

  11:00

  15:00

  Sommer 2023
  Fredag

  01.07.2024

  31.08.2024

  11:00

  15:00

  Sommer 2023
  Søndag

  01.07.2024

  31.08.2024

  11:00

  15:00

  Sommer 2023