© Musea i Nord Østerdal

Kverna ved Narjordet

ligger ved Røbekken i Narjordet, på veien mot Narbuvoll. Denne bygdekverna fra 1850-åra er restaurert.