Kuråsfossen Kraftstasjon

Kuråsfossen  på Glåmos ble bygd av Røros Kobberverk og ble satt i drift i 1896. 48 meter ned i bakken, under Kuråsfossen, ligger et rom med en takhøyde en konsertsal verdig. Det er her strømmen vår kommer fra – den rene kraften.  Her renner det 28.000 liter vann gjennom hvert sekund, og det produseres 62 GWh hvert år. 1 GWh er nok energi til omtrent 40 bolighus, eller det er nok til å riste over 140 millioner skiver brød. Kuråsfossen ble overtatt av Røros Elektrisitetsverk, nå Ren Røros, i 1936. I 1952 kunne nye turbiner snurre for første gang, og siden har Kuråsfossen II produsert ren strøm – framtidas energi.

Fornybar energi er nødvendig i det grønne skiftet. Ren Røros forteller historien om vår kraftproduksjon i museet ved Kuråsfossen. Her får du se gamle turbiner og annet spennende elektrisk utstyr.