© Hedmark Fylkeskommune

Klebersteinbruddet i Sandbekkdalen, Kvikneskogen

Bubakk, Kvikneskogen
Om lag 1000 meter over havet like vest for Sandbekkdalen i Kvikne i Tynset ligger et av landets mest kjente klebersteinbrudd fra førromersk jernalder. Steinbruddet er først og fremst kjent gjennom noen oppsiktsvekkende dateringer. Flere C-14 prøver fra organisk materiale i avfallsmassene som er tatt ut like ved bruddet viser dateringer fra 400- 300 år f. Kr.
Det antas at det er tatt ut 3000-4000 karemner i bruddet. Utgraving like ved lokaliteten i 1969 resulterte blant annet i at det kom fram en mengde tregjenstander som spader, fat og en trekopp. Kleberstein fra bruddet er blitt brukt til restaureringsarbeider ved Nidaros Domkirke. Merkene etter borehullene er godt synlige.
Det gir en god følelse av historisk sus og setter fantasien i sving ved å vandre i området, ta på merkene etter gryteuttakene og vite at her var det stor arbeidsaktivitet for 2 500 år siden.
Informasjonstavlene ved RV3 og i bruddet gir god informasjon.
Bomvei, men det anbefales å ta turen til fots.