© Oppdal Kommune

Gravfeltet på Vang

Gravfeltet på Vang i sentrum av Oppdal er magisk og unikt. Det er Norges og ett av Nord-Europas største gravfelt fra jernalderen med rundt 900 gravhauger samlet i et vakkert kulturlandskap.

Gravfeltet på Vang er svært godt bevart og består av bortimot ca 900(!) gravhauger fra yngre jernalder, særlig vikingtid ca. 800-1000 e.kr. Vangfeltet dekker et 700 m langt og over 100 dekar stort område, med små gravhauger og røyser som ligger konsentrert i et lett tilgjengelig og enestående kulturlandskap. Gravfeltet på Vang er et av svært få fornminneområder i Trøndelag som er vurdert til å ha nasjonal verdi. Utgravninger i 1999 viste at gravfeltet ble tatt i bruk helt tilbake til romertid/folkevandringstid. En rekke funn har gitt oss innblikk i hvordan livet til fjellvikingene kunne utarte seg her oppe i fjellbygda. Mange av funna som ble gjort er i dag utstilt på Vitenskapsmuseet i Trondheim. 

Gravfeltet er i dag et friluftsområde åpent for alle. Sommeren 2020 vil det foregå en utbedring av stien rundt feltet. Nye infotavler og infokuber rundt langs stien, vil gi besøkende et godt historisk innblikk i hvordan livet var i Oppdal for tusen år siden. Ta deg god tid, kjenn på stemningen i Vang og drøm deg bort.

Oppdal kommune ønsker Vang skal brukes som det lett tilgjengelige og lavterskel turområde som det er. Nytt servicebygg med toaletter, benker og mulighet for tak over hodet kom på plass forrige sommer. 

 

Se spennende videsnutter om Vang på www.kulmin.no

Vil du lese mer om Gravfeltet på Vang? Se Oppdal kommune sin informasjonsside.