Gatekunst av Thomas Stønjum på fjøsveggen hos Gulburet

På fjøset hos Gulburet har kunstner Thomas Stønjum fått utfolde seg. Han har tegnet to kuer og kunstverket fra oktober 2016 tolkes av noen som et utrykk av bonden som overveldes av statsmakten. Andre ser kunsten og gir sin egen tolkning utifra de hva de ser.

Thomas Stønjum (født 1974) er en norsk grafisk designer og gatekunstner. Inspirert av graffiti og plakater, fokuserer han på å male utendørs og i storformat. Med over 20 års erfaring har han satt sitt preg på vegger i byer som: New York, Sydney, Barcelona, Cape Town, København, Hong Kong, Aruba, London, Amsterdam, Gøteborg, Milano, Bangkok, Frankfurt og utallige norske byer og tettsteder, bla Inderøy.

Du kan ser kunstverket fra Fv 761.