© Bymuseet i Leganger

Bymuseet i Levanger

Opplev Levanger`s historie, historiske bygg og steder. Flere  historiske bygg, hovedsakelig fra perioden 1800-1900 er tilrettelagt for besøk. 

BRUSVE GÅRD
Fra 1803 til 1883 var dette embetsgård for lensmennene Bardo Westrum, Ole Lynum og Bernt Oluf Lynum. I tillegg var Brusve et betydelig gårdsbruk. I folketellingen i 1835 er oppført hele 11 tjenestefolk på gården. Nå står låna og stabburet igjen. Valget av utsendinger fra amtet til Eidsvoldssamlingen foregikk på Brusve i 1814. Onsdager er det kafe på Brusve. Følg med på bymuseets facebooksider for tidspunkt.

DAMPSKIPSBRYGGA
Dette er en viktig bygning for å belyse Levangers utvikling fra markedsplass til moderne sentrum med nærhet til sjø med handel og næringsliv i fortid og nåtid. Dampskipsbrygga – eller Innherredsbrygga som har vært brukt som navn på sjøhuset og kaia – ble bygd opp igjen som et av de første hus i Levanger etter bybrannen i 1897 og er i dag fullstendig restaurert. Fra Dampskipsbrygga kan man betrakte Sundet som fra uminnelige tider har vært selve livsnerven i byen.

REINSLYST
Dette er en gammel arbeiderbolig som opprinnelig lå i Gamle Kongevei, ca 200 m fra Brusve. Her lå ca 7-8 små hus på Brusves grunn, og beboerne var stort sett husmenn med arbeidsplikt på gården. Boligen visr hvordan folk i små kår bodde og virket, i stor kontrast til de høyere sosiale lags overdådige levesett.

BILVERKSTEDET HVEDING Auto &Sport
Verkstedsbygningen er autentisk og restaurert med tanke på som opplevelsessenter for byens historie knyttet til samferdsel, og med spesiell fokus på overgangen mellom Levanger som "hesteby" der martnan var sentral og over til en mer moderne by preget av bilen og bilbruk. Det er viktig å vise bilen som kulturhistorisk fenomen og kulturbærer.
Museet satser på fotosamling, gjenstandssamling og kulturhistorie knyttet til en overgangsperiod i byens utvikling. Verkstedet med virksomhet fra så tidlig som ca 1915 er representativt for bilens barndom der bilforretning og bilverksted var en integrert del av byens boligmiljø. Det er få sliek verksteder igjen i Norge. Bygningen er en ypperlig ramme for en presentsjon for bilismens første år i Norge untenfor Kristiania.

EMILIES HUS – SJØGATA 40
Den siste autentiske arbeiderboligen fra 1897 i Levanger. Bygningen ligger i et arbeider-, fisker- og sjømannstrøk som på folkemunne blir kalt Rotterdam. Dette er et navn som kunne karakterisere det sosiale miljøet og at mange reiste til sjøs herifra. Bymuseet ønsker å bruke boligen som et opplevelsessenter for byens historie knyttet til arbeiderkultur i et handtverker-, fisker og sjømannsstrøk. Boligen kan i perioder leies ut til kunstnere og hanverkere og til kunstutstillinger.

SKOLEMUSEET
Levanger skole var en av fylkets faste skole med oppstart før 1803. Til tomta Kirkegata 11 kom skolen i 1878 – først med forsettelsen av byens brgerskole, og deretter med klassene fra folkeskolen. Fra 1892 var skolen øvingslokale for lærerskolen på Levanger – og i mange år den eneste. Det er tatt vare på store mengder undervisningsmateriell opp gjennom årene og i 1985 ble det systematisk registrert og plassert i et klasserom i det såkalte Middelskolebygget fra 1878. Rommet er aldri gjort om – det er møblert med trepulter fra ca 1900 og inneholder gjenstander det knapt finnes make til i Trøndelag. I dette klasserommet får man et godt innblikk i hvordan en byskole ble drevet for 100 år siden. Inkludert gjenstander fra Røstad Skole har museet 4000 gjenstander.

Kontakt oss for mer informasjon eller for å avtale omvisning. Se også facebooksiden vår for åpningstider.

  • Generelle fasiliteter
    • åpent deler av året
  • Museum, gallerier og kunsthåndtverk
    • Historie
  • Sesong
    • åpent etter avtale