Brydalen kirke

Brydalen kapell ble innviet i 1884. Før den tid ble det holdt postillesning i skolehuset. Egen gravplass hadde brydølene fått i 1871. Å bygge kirke ble et tungt løft for ei grend med ca 20 innbyggere. Penger var det lite av, men arbeidsinnsatsen var stor. Ole Buhaugen fra Tynset var snekkermester, og dansken Klüver malermester. Eget orgel ble også anskaffet. Gjennom åra er det foretatt flere ombygginger og restaureringer.

Kanksje mest av alt vitner kapellet om en fantastisk offervilje i et lite lokalsamfunn, noe som lett gjør den besøkende tankefull.

Kontaktperson for omvisning: Inger Elise Næss, tlf.: 952 33 624.