© Museumssenteret Ramsmoen

Bjørgan prestegård, Kvikne

Den 8. desember 1832 ble Bjørnstjerne Bjørnson født på Bjørgan Prestegård i Kvikne. Faren, Peder Bjørnson, var kommet til Kvikne som prest året før, og familien ble på Bjørgan til 1837. Da flyttet de til Nesset i Romsdalen, der faren var blitt utnevnt til sogneprest.
Åra på Kvikne satte spor i den unge Bjørnstjernes, og mye i bondefortellingene bærer preg av det han opplevde i barndommen. Bjørnstjerne gjestet Kvikne igjen som voksen, første gang i 1869 og seinere i 1897.
I 1932 ble det avduket en minnestein over Bjørnstjerne Bjørnson på Bjørgan, og i den gamle prestegårdsbygningen fra 1822 er flere ting fra Bjørnsons tid samlet. Bygningen er i dag museum, og har gjennomgått en større restaurering.
For alle Bjørnson-interesserte er et besøk på hans fødested et «must», og du får omvisning i bygningen ved å henvende deg på gården.

www.nordosterdalsmuseet.no