© Lansstyrelsen i Hallandslan

Bjøreggene naturreservat

med terrengformasjonene på østsida av Glåma nord for Tolga sentrum er spor etter de to bredsjøene Nedre og Øvre Glåmsjø.