Ringve botaniske hage 50 år – nasjonal frøbank

Ringve botaniske hage 50 år – del II:  Nasjonal frøbank – et Noahs ark for truete arter

Både du og jeg kan bidra til å bevare mangfoldet! Om innsamling av frø fra truede ville planter, oppformering, re-etablering av plantearter. Frø fra engarter kan bli til nye blomsterenger.

Foredragsholder: Kristina Bjureke, botaniker og prosjektleder for Nasjonal frøbank, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Foto: Naturhistorisk museum, Oslo

***
Kunnskapsbyen er en arena for kunnskapsglede, dialog, nysgjerrighet og kritisk refleksjon.

I Kunnskapsbyen får du aktuell forskning formidlet av dyktige vitenskapsfolk.

Kunnskapsbyen drives av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som er Norges eldste vitenskapelige institusjon.

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Onsdag

  04.10.2023

  04.10.2023

  19:00

  20:00

  Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek Hovedbiblioteket