Máret Ánne Sara | Årets Olsokkunstner 2023

Stiklestad Nasjonale Kultursenter er stolte over å presentere Máret Ánne Sara som Årets olsokkunstner 2023!

Máret Ánne Sara er en av Saepmies og Norges fremste kunstnere, og har de siste årene hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Hun kommer fra en reindriftsfamilie i Kautokeino og har utmerket seg gjennom sitt sterke samfunnsengasjement og sitt fokus på politiske og sosiale temaer i sin kunst. Hun er også initiativtaker til det samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu. Gjennom sine verk retter Sara søkelys mot den stadig brennaktuelle kampen for urfolksrettigheter og mot kolonialisering. Mest kjent er kanskje Pile o’Sápmi, laget som en protest mot og et symbol på statlig tvangsslakting av rein. Verket har blant annet blitt vist foran Stortinget og henger nå som hovedverk i mottakssonen på det nye Nasjonalmuseet. I 2022 var Máret Ánne Sara en av tre utvalgte kunstnere da den nordiske paviljongen ble forvandlet til den samiske paviljongen under Veneziabiennalen.

Valget av Olsokkunstner preges også av festivalens tema. Temaet for Olsokdagene 2023 er KRAFT.

Olsokutstillingen og Årets olsokkunstner er en sentral del av kulturfestivalen Olsokdagene. Kunst har alltid vært en viktig del av olavsarven. Samtidig har kunsten en sentral samfunnsrolle som ytring og demokratisk bærebjelke. I arbeidet med å videreutvikle Stiklestad som et relevant og kraftfullt symbolsted også for vår egen tid, spiller derfor Olsokutstillingen en sentral rolle.

Olsokutstillingen 2023 åpner på Stiklestad 25.juli og blir stående ut september.

Les mer om temaet KRAFT og Årets Olsokkunstner her.

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Olsokutstillingen 2023
  Olsokutstillingen 2023
  Olsokutstillingen 2023
  Olsokutstillingen 2023
  Olsokutstillingen 2023
  Olsokutstillingen 2023
  Olsokutstillingen 2023