Livestock 2024

Livestock er i sin reneste form en festival i Nord-Østerdalen hvor musikk og natur står i fokus. Vår tilhørighet er i den ville naturen og bygdesamfunnet som yrer av liv og skaperglede. Livestock er tuftet på frivillighet og grasrotbevegelse, bestående av mennesker som har to ting til felles: kjærlighet til Nord-Østerdalen og et brennende ønske om å skape noe som utvikler Livestock og samfunnet rundt.

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Fredag

  12.07.2024

  14.07.2024

  16:00

  16:00

  Stormoen skytebane
  Stormoen skytebane
  Stormoen skytebane